آزمایشگاه اکردیته زعفرانچی 

آزمایشگاه­ اکردیته زعفرانچی ، در سال 1385 با هدف انجام آزمون های تخصصی زعفران و سایر فرآورده های غذایی و همکاری با ارگان های دولتی و بخش خصوصی تاسیس شد و در همان سال به عنوان آزمایشگاه مرجع اکرودیته توسط اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی تائید صلاحیت گردید. اين آزمايشگاه‌‌ جهت افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ایجاد بهبود مستمر در خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، از طریق ایجاد صلاحیت های لازم در آزمایشگاه ، و رعایت اصول بی طرفی و محرمانگی و استفاده از دانش فنی و مهارت کارکنان خود سعی نموده بهترین خدمات را به مشتریان ارائه نماید.