Skip to content

مدیر بازرگانی 

خانم محمدی 

مدیر کنترل کیفیت  

غزاله قسمتی 

مدیر فنی آزمایشگاه اکرودیته 

خانم رهنما 

کارخانه زعفرانچی 

آزمایشگاه اکرودیته زعفرانچی آزمون 

flipbox-image